ตัวเนื้อสือวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่ Blogger วิชา งานส่งกำลังรถยนต์

                                                                     หน่วยการเรียนรู้


บทที่ 1 ประเภทการขับเคลื่อนและส่งกำลังด้วยคลัตช์

การเคลื่อนที่รถยนต์ คือกลไกส่งด้วยกกำลังจากเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องต้นกำลัง

บทที่ 2 การควบคุมคลัตช์ด้วยกลไกและการตรวจซ่อม

การควบคุมการทำงานของคลัตช์ ให้คลัตช์ทำหน้าที่ส่งกำลัง หรือตัดการส่งกำลังเพื่อการเข้าเกียร์

บทที่ 3 การตรวจซ่อมคลัตช์รถยนต์

การทำงานของคลัตช์ จะเกิดความร้อนจากความฝืดผ้าคลัตช์สัมผัสล้อช่วยแรง

บทที่ 4 กระบวนการส่งกำลังกระปุกเกียร์

การส่งถ่ายกำลังด้วยเฟืองในกระปุกเกียร์รถยนต์ เป็น การคำนวณในระบบส่งกำลังส่วนที่เป็นกระปุกเกียร์

บทที่ 5 กระปุกเกียร์อัตโมมัติและบังรุงรักษา

ช่วยลดความเครียดได้มากโดยเฉพาะในเมืองที่มีจราจรหนาแน่น ถ้าใช่เกียร์ธรรมดารถติดจะต้องเหยียบคลัตช์เปลี่ยนเกียร์ชั่วโมงละหลายครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น